จดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

ห้างหุ้น/ส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงได้หรือไม่


ตอบ: ++ห้างหุ้นส่วนบริษัท จะจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวงก็ได้ ซึ่งหากจดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง
ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วย โดยระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใด แต่เวลาใช้ต้องใช้ให้ตรงกับที่จดไว้ด้วยนะค่ะ

จดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง
จดทะเบียนดวงตรามากกว่า 1 ดวง

(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top