ถ้าสั่งทำงานตาม DRAWING เรา แต่เป็นวัตถุดิบเขาเราสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

ถ้าสั่งทำงานตาม DRAWING เรา แต่เป็นวัตถุดิบเขาเราสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นได้หรือไม่ถ้าสั่งทำงานตาม DRAWING เรา แต่เป็นวัตถุดิบเขาเราสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นได้หรือไม่
ถ้าสั่งทำงานตาม DRAWING เรา แต่เป็นวัตถุดิบเขาเราสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นได้หรือไม่

(Visited 62 times, 1 visits today)
Scroll to Top