การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 304 Average: 5]

การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30


ตอบ: Dr.เจ้าหนี้กรมสรรพากร
Cr.เงินสด/ธนาคาร

การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ตัวอย่าง

(Visited 1,489 times, 1 visits today)
Scroll to Top