การแจ้งชื่อเมื่อเริ่มทำบัญชีใหม่

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

wanwan001++++ อยากทราบว่า ได้ยกเลิกเป็นผู้ทำบัญชีแล้วทางอินเตอร์เน็ต แต่ชื่อยังอยู่ แต่ในปี 2556 จะเริ่มทำบัญชีใหม่ ไม่ทราบจะต้องเริ่มสมัครใหม่และต้องแจ้งชื่อเข้าทำกับบริษัท ที่มีชื่ออยู่แล้วหรือป่าวคะ ++++


ตอบ: กรณีผู้ทำบัญชีได้แจ้งยกเลิกรายชื่อบริษัทที่รับทำบัญชีทางอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชี จะถือว่าผู้ทำบัญชีดังกล่าวยังมีสถานะเป็นผู้ทำบัญชีอยู่ และต้องพัฒนาความรู้ต่อนื่องทางวิชาชีพบัญชีทุกๆปีตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ หากจะเริ่มทำบัญชีให้กับบริษัทใหม่๋ ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งรายชื่อบริษัทที่รับทำบัญชีทางอินเตอร์เน็ตและต้องต่ออายุสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชีด้วยคะ[center][b] wanwan012++++++++ wanwan037[/b][/center]

การแจ้งชื่อเมื่อเริ่มทำบัญชีใหม่
การแจ้งชื่อเมื่อเริ่มทำบัญชีใหม่

(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top