กรรมการผ่อนรถหมดแล้ว และยกให้กับกิจการใช้ฟรีได้ไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 91 Average: 5]

กรรมการผ่อนรถหมดแล้ว และยกให้กับกิจการนำไปใช้ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan008 wanwan014


ตอบ: ต้องทำหนังสือยินยอมให้ใช้ค่ะ เพื่อเป็นหลักฐานในเเง่ของกรมสรรพากรค่ะ wanwan012

กรรมการผ่อนรถหมดแล้ว และยกให้กับกิจการใช้ฟรีได้ไหมค่ะ
กรรมการผ่อนรถหมดแล้ว และยกให้กับกิจการใช้ฟรีได้ไหมค่ะ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top