รับซื้อของเก่า ( ขยะรีไซเคิล )

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

รับซื้อของเก่า(ขยะรีไซเคิล) ต้องจดทะเบียนในรูปแบบไหนดีค่ะ wanwan037


ตอบ: จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล แบบ หจก. หรือบริษัท ก้ได้ค่ะ wanwan012

รับซื้อของเก่า ( ขยะรีไซเคิล )
รับซื้อของเก่า ( ขยะรีไซเคิล )

(Visited 308 times, 1 visits today)
Scroll to Top