การชำระบัญชีกรณีบริษัทเลิกจดทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายในเวลาเท่าใดและต้องประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องเลิกบริษัทภายในกี่วัน ถ้าลืมประกาศหนังสือพิมพ์ จะต้องทำอย่างไรคะ wanwan016


ตอบ: กฎหมายไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายในเวลาเท่าใด แต่กำหนดว่า ให้ยื่นรายงานการชำระบัญชีทุกระยะ 3 เดือน และถ้าการชำระบัญชียังดำเนินอยู่เกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปี ส่วนการประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องเลิกบริษัท ต้องประกาศภายใน 14 วัน นับแต่วันเลิกถ้าลืมประกาศก็ต้องไปประกาศใหม่ แต่เวลาจดทะเบียนอาจถูกเปรียบเทียบปรับ [center][b] wanwan012++++++++++ wanwan012[/b][/center]

 

การชำระบัญชีกรณีบริษัทเลิกจดทะเบียน
การชำระบัญชีกรณีบริษัทเลิกจดทะเบียน

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top