การคิดค่าเสื่อมราคาจนถึงวันที่ขายสินทรัพย์คิดอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

การคิดค่าเสื่อมราคาจนถึงวันที่ขายสินทรัพย์คิดอย่างไรค่ะ เพราะค่าเสือมยังเหลือ ณ วันที่ขายทรัพย์สิน ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan026


การคิดค่าเสื่อมราคาจนถึงวันที่ขายสินทรัพย์คิดอย่างไรค่ะ
การคิดค่าเสื่อมราคาจนถึงวันที่ขายสินทรัพย์คิดอย่างไรค่ะ
(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top