ดอกเบี้ยเงินฝาก

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

ดอกเบี้ยเงินฝากออทรัพย์ ถือเป็นรายได้ไหมค่ะ ยุคคลธรรมดาต้องนำมาคำนวณรายได้ด้วยไหมค่ะ


ตอบ: เหตุผลคงเป็นว่า ดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ถือเป็นรายได้ของกิจการ บีโอไอนั้น คงมองได้ว่าให้จำนวนไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ บีโอไอ จึงให้เฉพาะการออมของรายได้บีโอไอที่ไม่โอนไปบัญชีอื่น

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก

(Visited 3 times, 1 visits today)
Scroll to Top