ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ

Click to rate this post!
[Total: 158 Average: 5]

ยากทราบว่าถ้าซื้อเสื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าออกต้องคืนเสื้อพนักงานด้วนย ไม่ทราบว่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือว่าสินทรัพย์ครับ


ตอบ: เส้อหรือยูนิฟอร์มของพนักงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ wanwan012

ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ
ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ
(Visited 1,066 times, 1 visits today)
Scroll to Top