การบันทึกบัญชี เงินค่ามัดจำ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

[size=12pt][b]การบัญทึกบัญชีเงินค่ามัดจำ บันทึกยังไงคะ[/b][/size]


ตอบ: มูลค่าของที่แจกให้พนักงานถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของขวัญที่นำไปแจกเป็นรางวัลค่ะ)เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ไม่ได้เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึกดังนี้DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน 10,000 ภาษีขายต้องห้าม (จ่ายแทน) 700 Cr. ของแจก 10,000 ภาษีขาย 700เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ได้ เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึกดังนี้DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน 10,000 เงินสด (ภาษีขายเรียกเก็นได้) 700 Cr. ของแจก 10,000 ภาษีขาย 700

การบันทึกบัญชี เงินค่ามัดจำ ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี เงินค่ามัดจำ ตัวอย่าง

(Visited 177 times, 1 visits today)
Scroll to Top