ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร ?

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร ?


ตอบ: ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ค่ะ -*-

1).บุตรที่ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาอยุ่ต่างประเทศ ให้หักลดหย่อนได้ 7,500 บาท
2).บุตรที่ศึกษาอยู่ใบประเทศ ให้หักลดหย่อนได้ 8,500 บาท
3).กรณีที่ว่า ผู้มีเงินได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ถึง 180 วันในปีภาษี)ให้หักลดหย่อนบุตรทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
4).กรณีที่ว่า ผู้มีเงินไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ไม่ถึง 180 วันในปีภาษี)ให้หักลดหย่อนบุตรที่อยู่ในประเทศไทยได้เท่านั้น

ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร ?
ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร ?

(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top