การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน

Click to rate this post!
[Total: 247 Average: 5]

การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน ต้องปรับปรุงด้วยบัญชีอะไรค่ะ เพราะติดในงบการเงิน wanwan025


ตอบ: ในกรณีที่กิจการมีงบการเงิน มีภาษีหัก ณ ทีจ่ายติดในงบการเงินนั้น จะติดอยู่ในหมวดของ สินทรัพย์หมุนเวียน ของกิจการค่ะ กิจการต้องปรับปรุงบัญชีดังนี้ค่ะเดบิท ค่าใช้จ่ายต้องห้าม เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในทางภา กรมสรรพากรกำหนกให้กิจการต้องอยุ่ในรายการบวกกลับค่ะ wanwan012 wanwan012

การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
(Visited 1,659 times, 1 visits today)
Scroll to Top