ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ ต้องดูจากเอกสารอะไร wanwan012


ตอบ: ดูจากเอกสารค่ะ ว่าเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการหรือไม่ wanwan012

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ
ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Scroll to Top