วัดเจดีย์คีรีวิหาร

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.30อยู่ที่หมู่ 1 บ้านวัดป่า ตำบลฝายหลวง ห่างจากตัวจังหวัด 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1040-1043 เป็นบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันงดงาม บานประตู และหน้าบันเป็นไม้แกะสลักที่มา บทความและรุปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองตรอน (1)วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (1)หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ (1)ตลาดนัดวัว-ควาย หนองหญ้าปล้อง (1)เขาสะแกกรัง (1)


ตอบ: [center][b] wanwan006 ++++++++++++ wanwan005[/b][/center]

วัดเจดีย์คีรีวิหาร
วัดเจดีย์คีรีวิหาร

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top