การหักค่าลดหย่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานบริษัทในไทยเกิน 180 วัน มีเงินได้ประเภทเงินเดือน ภริยา บุตร บุพการี อยู่ต่างประเทศไม่มีเงินได้ บุตรเรียนหนังสือที่ต่างประเทศและบุพการีอายุเกิน 60 ปี มีสิทธิหักลดหย่อนภริยา บุตร และบุพการี ได้เท่าไหร่คะ !!! wanwan016การหักค่าลดหย่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย
การหักค่าลดหย่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

(Visited 31 times, 1 visits today)
Scroll to Top