การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

อยากทราบว่าผู้ทําบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ ใช่หรือป่าวครับ


ตอบ: ไม่ใช่คะ เฉพาะผู้ทําบัญชีผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 2543 เท่านั้นจึงจะต้องสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ และนักบัญชีทุกท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพราะเพิ่มศักดิ์ศรีของตนเอง และของสถาบัน
ตอบ: ครับผม !!! wanwan001

การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
(Visited 34 times, 1 visits today)
Scroll to Top