การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 254 Average: 5]

ค่าทางด่วน บันทึกเป็นค้่าใช้จ่ายได้หรือไม่ wanwan025


ตอบ: ค่าทางด่วนถ้าเกิดขึ้นจากการทำงานในกิจการก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012

การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง

(Visited 2,133 times, 1 visits today)
Scroll to Top