หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

Click to rate this post!
[Total: 242 Average: 5]

ขอถามเรื่องการ หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ตหน่อยครับ +++ พึ่งเปิดบริษัทได้ไม่นาน ทำเองทั้งหมดเพราะรายได้ ยังไม่มากที่ผ่านมาก็จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตตามปกติไม่ได้ทำอะไร แล้วคิดว่าเอาไว้ทำเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทเฉยๆ แต่วันก่อนไปชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต ทางพนักงานเขาบอกว่าให้ทำหัก ณ ที่จ่ายด้วย เลยกลับมาหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต อ่านแล้วงงๆ เลยอยากทราบว่า **** เราต้องทำหัก ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่ชำระเงิน เพื่อจะได้นำภาษีที่หักไปจ่ายสรรพากร…ใช่ไหมครับ ?


ตอบ: +++ กฏหมายกำหนดให้นิติบุคคล (หจก.,บจก.,บมจ.) มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เวลาที่จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับเงินได้ โดยหักตามอัตราร้อยละตามที่กำหนด และนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป > รายการที่ต้องหัก (ยกเว้นมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท) ได้แก่ – ค่าขนส่ง หัก 1% – ค่าโฆษณา หัก 2% – ค่าบริการ, ค่าซ่อม, ค่าจ้างทำของ หัก 3% – ค่าเช่า หัก 5% – เงินปันผล หัก 10% – เงินเดือน/ค่าจ้าง หัก ตามวิธีที่กำหนด

หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
(Visited 960 times, 1 visits today)
Scroll to Top