การเสียภาษีธุรกิจ BOI

Click to rate this post!
[Total: 304 Average: 5]

บริษัทดำเนินธุรกิจ BOI ให้กรรมการกู้เงิน แล้วมีรายได้ดอกเบี้ยต้องเสียภาษีไหมค่ะ ถ้าเสียต้องเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือป่าวค่ะ…?


ตอบ: ++++ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและยื่นแบบ ภธ.40 ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือนค่ะ ++++


การเสียภาษีธุรกิจ BOI
การเสียภาษีธุรกิจ BOI

(Visited 51 times, 1 visits today)
Scroll to Top