ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ ใช้เงินขั้นต่ำเท่าไรครับ

Click to rate this post!
[Total: 420 Average: 5]

สำหรับคนที่เพิ่งก่อตั้งบริษัท หลายคนอาจจะงงๆ ว่าทุนจดทะเบียนคืออะไร? ต้องจดเยอะๆ หรือจดน้อยๆ? แล้วจดเท่าไรดี? แล้วมันสำคัญอย่างไร? วันนี้เราจะช่วยตอบคำถามให้คุณเอง และอยากจะบอกคุณว่า เรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ ทุนจดทะเบียน (Authorized Capital) คือ ทุนที่เจ้าของกิจการแจ้งจดทะเบียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งหมายความว่า ทุนจดทะเบียนจะมีจำนวนเท่ากับ จำนวนหุ้นทุนที่จดทะเบียนไว้คูณด้วยราคาพาร์ของหุ้นแต่ละหุ้น ทุนจดทะเบียนจะมากหรือน้อยมักขึ้นอยู่กับความเล็กหรือใหญ่ของธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับทุนจดทะเบียนไว้ว่า ถ้าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากับ 6,200 บาท และสำหรับทุนจดทะเบียนทุกๆ 1 ล้านบาทถัดมา บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 6,000 บาทค่ะ


ตอบ: เรื่องของทุนจดทะเบียน และทุนเรียกชำระนั้น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะละเลยหรือมองข้าม และไม่ให้ความสนใจอีกต่อไป คงต้องเริ่มหันมาทำความเข้าใจ กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบกับบริษัทมากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท ที่เพิ่งจะเริ่มตั้งใหม่ และยังไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้น หรือเรียกชำระค่าหุ้นในจำนวนเงิน ที่ไม่ตรงกับที่ได้รายงานต่อนายทะเบียนบริษัท หรือกระทรวงพาณิชย์ ตามปกติเมื่อมีกลุ่มบุคคลมีความต้องการที่จะจดทะเบียนบริษัทจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจ ตามขั้นตอนในการจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์ ก็จะต้องระบุว่าบริษัทมีทุนในการดำเนินงานทางธุรกิจเท่าไร และก็ต้องระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งจะระบุว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้าง และถือไว้คนละกี่หุ้น แต่ปัญหาที่มักพบเป็นประจำก็คือ ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เราต้องระบุจำนวนหุ้น และราคาต่อหุ้น เช่น 100 บาทต่อหุ้น หรือ 10 บาทต่อหุ้น หรือที่เขาเรียกกันว่า ราคาพาร์ (Par Value) นั้น คนเป็นจำนวนมากไม่มีความเข้าใจว่าบริษัทจำเป็นจะต้องวางแผน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยว่า บริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นมาเป็นจำนวนเงินเท่าไร และระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวอย่างไร จึงจะถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ตอบ: เรื่องของทุนจดทะเบียน และทุนเรียกชำระนั้น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะละเลยหรือมองข้าม และไม่ให้ความสนใจอีกต่อไป คงต้องเริ่มหันมาทำความเข้าใจ กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบกับบริษัทมากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท ที่เพิ่งจะเริ่มตั้งใหม่ และยังไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้น หรือเรียกชำระค่าหุ้นในจำนวนเงิน ที่ไม่ตรงกับที่ได้รายงานต่อนายทะเบียนบริษัท หรือกระทรวงพาณิชย์ ตามปกติเมื่อมีกลุ่มบุคคลมีความต้องการที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจ ตามขั้นตอนในการจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์ ก็จะต้องระบุว่าบริษัทมีทุนในการดำเนินงานทางธุรกิจเท่าไร และก็ต้องระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งจะระบุว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้าง และถือไว้คนละกี่หุ้น แต่ปัญหาที่มักพบเป็นประจำก็คือ ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เราต้องระบุจำนวนหุ้น และราคาต่อหุ้น เช่น 100 บาทต่อหุ้น หรือ 10 บาทต่อหุ้น หรือที่เขาเรียกกันว่า ราคาพาร์ (Par Value) นั้น คนเป็นจำนวนมากไม่มีความเข้าใจว่าบริษัทจำเป็นจะต้องวางแผน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยว่า บริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นมาเป็นจำนวนเงินเท่าไร และระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวอย่างไร จึงจะถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ตอบ: เรื่องของทุนจดทะเบียน และทุนเรียกชำระนั้น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะละเลยหรือมองข้าม และไม่ให้ความสนใจอีกต่อไป คงต้องเริ่มหันมาทำความเข้าใจ กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบกับบริษัทมากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท ที่เพิ่งจะเริ่มตั้งใหม่ และยังไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้น หรือเรียกชำระค่าหุ้นในจำนวนเงิน ที่ไม่ตรงกับที่ได้รายงานต่อนายทะเบียนบริษัท หรือกระทรวงพาณิชย์ ตามปกติเมื่อมีกลุ่มบุคคลมีความต้องการที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจ ตามขั้นตอนในการจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์ ก็จะต้องระบุว่าบริษัทมีทุนในการดำเนินงานทางธุรกิจเท่าไร และก็ต้องระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งจะระบุว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้าง และถือไว้คนละกี่หุ้น แต่ปัญหาที่มักพบเป็นประจำก็คือ ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เราต้องระบุจำนวนหุ้น และราคาต่อหุ้น เช่น 100 บาทต่อหุ้น หรือ 10 บาทต่อหุ้น หรือที่เขาเรียกกันว่า ราคาพาร์ (Par Value) นั้น คนเป็นจำนวนมากไม่มีความเข้าใจว่าบริษัทจำเป็นจะต้องวางแผน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยว่า บริษัทจะเรียกชำระค่าหุ้นมาเป็นจำนวนเงินเท่าไร และระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวอย่างไร จึงจะถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ ใช้เงินขั้นต่ำเท่าไรครับ
ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ ใช้เงินขั้นต่ำเท่าไรครับ
(Visited 1,986 times, 1 visits today)
Scroll to Top