การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

[i]พอดีว่า ประกอบธุรกิจขายอาหาร ต้องซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารกับแม่ค้า กิจการทำใบสำคัญจ่าย แต่แม่ค้าไม่ยอมลงชื่อรับเงิน ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือป่าวคะ[/i]


ตอบ: wanwan032 ให้ผู้รับลงชื่อรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการหักเป็นรายจ่าย ต้องพิสูจน์ให้รับฟังได้ว่ามีการจ่ายจริงคะ wanwan029

การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย
การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย

(Visited 162 times, 1 visits today)
Scroll to Top