เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคมอย่างไรค่ะ wanwan038


ตอบ: ในปัจจุบัน กองทุนประกันสังคมกำหนดให้ นายจ้องต้องหักประกันสังคมในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคม นายจ้าวออกให้อีกครึ่งนึง แต่ต้องไม่เกน 15,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ
เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ
(Visited 18 times, 1 visits today)
Scroll to Top