การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

กิจการมีการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชีอย่างไร ?…

1.กรณีนี้ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชีโดย
เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น) xxx
+++ เครดิต เงินสดหรือธนาคาร xxx

เ2.มื่อถึง ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดย
เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย) xxx
+++เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี xxx


การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(Visited 28 times, 1 visits today)
Scroll to Top