ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย ต้องทำอย่างไรค้ะ wanwan025


ตอบ: ไม่เป็นไรค่ะ เพราะเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ขายสินค้าหรือบริการ กิจการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีขายเราต้องออกใบกำกับภาษีขายเพื่อแสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรค่ะ wanwan012 wanwan029

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย
ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top