ใบเสร็จที่ได้รับจากกรมศุล (สีเหลือง) มีรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

ใบเสร็จที่ได้รับจากกรมศุล (สีเหลือง) มีรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan028


ตอบ: ใบเสร็จสีเหลืองที่กิจการได้รับจากกรมศุลกากรนั้น ที่ระบุยอดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นกิจการสามารถนำเอกสารฉบับนั้น มาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เลยค่ะ

ใบเสร็จที่ได้รับจากกรมศุล (สีเหลือง)  มีรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใบเสร็จที่ได้รับจากกรมศุล (สีเหลือง) มีรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Visited 25 times, 1 visits today)
Scroll to Top