ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน ต้องหัก ณ ที่จ่านยเท่าไรค่ะ wanwan024


ตอบ: ค่าเช่าต้อง[url=http://www.thaitaxboard.com/index.php?topic=120829.0]หัก ณ ที่จ่าย[/url]ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าค่ะ wanwan012

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน

(Visited 117 times, 1 visits today)
Scroll to Top