หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบเสร็จ

Click to rate this post!
[Total: 123 Average: 5]

[center][b]หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบเสร็จ จะมีปัญหาอะไรหรือป่าวคะ[/b][/center] wanwan008


ตอบ:

หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบเสร็จ
หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบเสร็จ

(Visited 825 times, 1 visits today)
Scroll to Top