ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กตามเกณฑ์ ซึ่งเวลายื่นกระทรวงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องใช้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีแสดงว่าห้างฯ เหล่านี้สามารถยื่นงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ได้ก่อนใช่หรือไม่ และมายื่นสรรพากรภายหลัง (ไม่พร้อมกัน) ได้ใช่หรือไม่ ถ้าทำได้แล้วหากตัวเลขที่กิจการยื่นไปกับกระทรวงแล้วไม่ตรงกับตัวเลขในงบการเงินที่ยื่นสรรพากรจะทำอย่างไร

– การยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และการยื่นงบการเงินพร้อมแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากร จะยื่นไม่พร้อมกันก็ได้ แต่จะต้องยื่นภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด งบการเงินทื่ยื่นกับกระทรวงพาณิชย์และที่ยื่นกับกรมสรรพากรจะต้องตรงกัน


ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม
(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top