รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท มีอัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ wanwan037 wanwan012


ตอบ: อัตราภาษีเหมือนกันค่ะ แต่การหักลดหย่อนของรายได้แต่ละประเภท ไม่เหมือนกันค่ะ wanwan012 wanwan029

รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ
รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top