การ รับทำบัญชี บุคคลธรรมดา

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

อยากทราบว่า ถ้าบุคคลธรรมดาสามารถรับทำบัญชีให้บริษัทได้หรือไม่คะ และถ้าบุคคลธรรมดารับทำจะต้องแจ้งให้ทะเบียนการค้าภายในกี่วัน และต้องหาผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบและเซ็นงบด้วยใช่ไหมคะ รบกวนช่วยบอกขั้นตอนในนามบุคคลธรรมดาที่รับทำบัญชีให้หน่อยนะคะ[size=10pt][/size]


ตอบ: :)บุคคลธรรมดาสามารถรับทำบัญชีได้คะ เพราะผู้ที่จะลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว สำหรับบุคคลธรรมดาที่รับทำบัญชีจะต้องแจ้งรายชื่อภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีจะต้องหาผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบและเซ็นงบของบริษัทด้วยคะ

สำหรับขึ้นตอนในนามบุคคลธรรมดาที่รับทำบัญชี
1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
2. สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ www.fap.or.th
3. ติดต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจและตกลงให้เราทำบัญชี
4. หากมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการทำหนังสือตอบรับงานบัญชี
5. แจ้งรายชื่อที่เรารับทำบัญชีกับทากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6. เริ่มทำงานทุกอย่างได้เลยคะ

การ รับทำบัญชี บุคคลธรรมดา
การ รับทำบัญชี บุคคลธรรมดา
(Visited 56 times, 1 visits today)
Scroll to Top