การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

[size=18pt][i]บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต นาน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ [/i] [/size]

wanwan019


ตอบ: [b]สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้คะ ถ้าทางบริษัทมีเงื่อนไขในการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนสวัสดิการพนักงานคะ wanwan028[/b]

การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต
การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top