ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับทางราชการ พอหมดระยะเวลาเช่าบริจาคให้

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับทางราชการ พอหมดระยะเวลาเช่าบริจาคให้การกุศลค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan027


ตอบ: ต้องเปิดใบกำกับภาษีขาย เพื่อบริจาคให้กับสาธาณการกุศลค่ะ wanwan012

ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับทางราชการ พอหมดระยะเวลาเช่าบริจาคให้
ให้เช่าคอมพิวเตอร์กับทางราชการ พอหมดระยะเวลาเช่าบริจาคให้

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top