ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

ในกรณีที่เป็นเจ้าของวินรถตู้ และมีรถตู้ให้คนอื่นเช่าขับ เก็บค่าเช่าวันละ 1200 บาท และจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วน จำกัด จะต้องเสียภาษีอย่างไร อะไรบ้าง
wanwan023
ขอบคุณค่ะ


ตอบ: ในกรณีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะค่ะ ต้องยื่นแบบเพื่อแสดงเงินได้นิติบุคคลค่ะ หรือลองเข้าไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wanwan003 http://www.rd.go.th/publish/308.0.html

ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง
ภาษี หักณที่จ่าย ค่าขนส่ง

(Visited 81 times, 1 visits today)
Scroll to Top