สินค้าสำเร็จรูปต้องมีสินค้าคงเหลือหรือไม่ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

สินค้าสำเร็จรูปต้องมีสินค้าคงเหลือไหมค่ะ wanwan035


ตอบ: ไม่จำเป็นต้องมีค่ะ แต่ถ้ามีต้องบันทึกในงบการเงินด้วยค่ะ wanwan012 wanwan020 wanwan026

 สินค้าสำเร็จรูปต้องมีสินค้าคงเหลือหรือไม่ค่ะ
สินค้าสำเร็จรูปต้องมีสินค้าคงเหลือหรือไม่ค่ะ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Scroll to Top