ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี โดนหักค่าธรรมเนียม ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร wanwan020


ตอบ: ในกรณีที่กิจการถูกหักค่าธรรมเนียมธนาคาร ต้องบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ
เดบิท เงินฝากธนาคาร
เดบิท ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เครดิต ลูกหนี้การค้า

ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี
ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top