คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

คณะบุคคลสามารถหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่…?


ตอบ: ++++ คณะบุคคลเป็นเพียงแค่หน่วยภาษีค่ะ…ไม่มีสิทธ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ถ้าในกรณีสามารถแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินในนามของคณะบุคคล จะสามารถหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ค่ะ ++++

คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่
คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top