การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย

Click to rate this post!
[Total: 231 Average: 5]

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย

 

  1. มีเพียงบุคคลเดียวรับผิดชอบวงเงินแต่ละวง ถ้าจำเป็นต้องมีหลายวง จะต้องเก็บไว้ในลักษณะที่สะดวกแก่การตรวจสอบแต่ละวงเงิน

  2. มีการทำเครื่องหมาย “จ่ายเงินแล้ว” บนหลักฐานประกอบทุกฉบับ เพื่อป้องกันการนำมาใช้อีก

  3. เมื่อมีการจ่ายเงินต้องมีใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย

  4. การเบิกเงินทดแทนวงเงินสดย่อย จะต้องทำโดยผู้รักษาเงินสดย่อย

  5. มีการอนุมัติโดยผู้ที่มีอำนาจ

  6. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวงเงินสดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ

  7. การเบิกเงินทดแทนจำต้องทำโดยการออกใบสำคัญจ่ายเช็ค 

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย
การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย
(Visited 621 times, 1 visits today)
Scroll to Top