ค่าโทรศัพท์ ที่เรียกคืนจาก พนักงาน

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

ค่าโทรศัพท์ ที่เรียกคืนจาก พนักงาน ถือเป็นรายได้ ที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไหม


ตอบ: ไม่ที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มน่ะค่ะ -*-

ค่าโทรศัพท์ ที่เรียกคืนจาก พนักงาน
ค่าโทรศัพท์ ที่เรียกคืนจาก พนักงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top