สโตร์จะทำการปรับปรุง เพิ่ม-ลดสต๊อก ตามใจตัวเองได้เปล่า

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

ดิฉันทำงานในตำแหน่งบัญชีต้นทุน เผอิญมีเรื่องสงสัยที่จะถาม กรณีที่ทางสโตร์จะทำการปรับปรุงเพิ่ม-ลดสต๊อกนั้นสามารถที่จะตัดสินใจเองได้หรือเปล่า (ในความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ได้)


ตอบ: ไม่ได้ค่ะ เรื่องสต๊อคสินค้านี่แหละเป็นปัญหาของกิจการเกือบทุกกิจการค่ะ เพราะสรรพากรจะตรวจสอบรายได้ของกิจการจากสต็อคได้ค่ะ ควรที่ทำให้ถูกต้อง ก็เลยเอาข้อมูลวิธีการในการจัดทำมาฝากค่ะ
1. ให้ทำความเข้าใจถึงสินค้าสำเร็จรูปของกิจการก่อนค่ะว่า มีกี่ชนิด กี่ประเภท กี่ขนาด เพื่อจัดทำการแบ่งแยกและกำหนดรหัสของสินค้าสำเร็จรูปออกมาเป็นแต่ละตัว
2. เมื่อได้รหัสสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ก็มาพิจารณาต่อครับว่า ในสินค้าสำเร็จรูปแต่ละตัว จะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง ก็มาดูค่ะว่าวัตถุดิบมีกี่ชนิด กี่ประเภท กี่ขนาด เพื่อจัดทำการแบ่งแยกและกำหนดรหัสของวัตถุดิบออกมาเป็นแต่ละตัว
3. จากสองขั้นตอนข้างต้น ค ก็จะได้รหัสทั้งสินค้าสำเร็จรูป และ รหัสวัตถุดิบ
4. ก็ให้นำรหัสเหล่านี้มาจัดทำ Stock Card ครับ ส่วนจะทำด้วยมือ หรือทำด้วยคอมพิวเตอร์ ก็แล้วแต่ความถนัดนะค่ะ
5. ซึ่งหลักการทำ Stock Card ก็จะมี 3 ช่องหลักๆในส่วนที่เป็นปริมาณ กล่าวคือ ช่องปริมาณรับ ช่องปริมาณจ่าย และช่องปริมาณคงเหลือ
6. โดยเราจะบันทึกปริมาณของตามเอกสาร เช่น
– ช่องปริมาณรับ จะมาจากเอกสารซื้อ เช่น ใบส่งของ , ใบกำกับภาษีซื้อ เป็นต้น
– ช่องปริมาณจ่าย จะตัดออกจากเอกสารดังนี้ ใบเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต , ใบกำกับภาษีขาย เป็นต้น
– ช่องปริมาณคงเหลือ จะเป็นการคำนวณมาจากช่องรับ – ช่องจ่าย จึงออกผลลัพธ์มาเป็นยอดคงเหลือค่ะ


สโตร์จะทำการปรับปรุง เพิ่ม-ลดสต๊อก ตามใจตัวเองได้เปล่า
สโตร์จะทำการปรับปรุง เพิ่ม-ลดสต๊อก ตามใจตัวเองได้เปล่า

(Visited 29 times, 1 visits today)
Scroll to Top