โดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะ

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

โดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะโดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะ
โดนหัก ณ ที่จ่าย 3% สิ้นปีต้องทำอย่างไรบ้างคะ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top