การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม แต่ต้องส่งเงินสมทบหระกันสังคม ค้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan012


ตอบ: ต้องปรับปรุงรายการบัญชีค่ะ เช่น ลืมหัก ในวันที่จ่ายประกันสังคมเราต้องปรับปรุงบัญชีค่ะ
เดบิท ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 
เครดิต ประกันสังคมค้างจ่าย
ในวันที่จ่ายเงินประกันัสงคม กิจการบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ
เดบิท ประกันสังคมค้างจ่าย
เดบิท ประกันสังคม
เครดิต เงินสด

การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง
(Visited 118 times, 1 visits today)
Scroll to Top