ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ

Click to rate this post!
[Total: 243 Average: 5]

ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ เพราะในใบเสร็จเขียนว่าค่าบริการค่ะ wanwan026ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ

(Visited 733 times, 1 visits today)
Scroll to Top