การบันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ต้องลงบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan036


ตอบ: ตามมาตรฐานการบัญชีนะค่ะ รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า แต่ไม่ควรเกินระยะเวลารอบบัญชีเกินกว่า 2 รอบบัญชีนะค่ะ เพราะจะต้องนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วยค่ะ แต่ต้องยันยอดกับรายได้ตามใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นต่อกรมศุลกากรนะค่ะ wanwan012

การบันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

(Visited 104 times, 1 visits today)
Scroll to Top