ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )

Click to rate this post!
[Total: 738 Average: 5]

ต้นทุนทางการเงิน คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการจัดหาเงินทุน หรือการบริหารเงินทุนของกิจการ เช่น ถ้าไปกู้เงินมา ต้นทุนทางการเงินก็จะเป็นดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )

(Visited 5,141 times, 1 visits today)
Scroll to Top