ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ wanwan020


ตอบ: ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าต้องหัก ณ ที่จ่ายค่ะ ตามอัตราเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดค่ะ wanwan012

ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ

(Visited 35 times, 1 visits today)
Scroll to Top