เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม สิ่งที่ต้องรู้

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

                 ค่านิยมในหลายๆด้าน ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐาน หรือ ค่านิยมต่างๆ มาจากพื้นฐานทางครอบครัวเกือบทั้งหมด ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกๆ ของเราดำเนินชีวิตไปในแนวทางไหน เราต้องเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ ซึ่งในวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของเงินๆทองๆค่ะ การจ่ายเงินให้เด็กๆนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรจะกำหนดแผนเริ่มต้นให้เด้กๆก่อนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ อาทิ การกำหนดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ ซึ่งถ้าต้องการให้ลูกสั่งสมทักษะชีวิตแบบไหน อยู่ที่ผู้ใหญ่จะเป็นตัวอย่างให้ดู ให้ลูกรับผิดชอบการใช้เงินด้วยตัวเองการกำหนดค่าใช้จ่ายให้ลูกอย่างเหมาะสมในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เช่น รายอาทิตย์ รายเดือน เป็นการเริ่มต้นฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน ควรสอนให้เด็กรู้จักประเมินการใช้เงินรายวัน และจัดสรรการใช้จ่ายด้วยตัวเอง วันใดจ่ายมากก็ต้องยอมรับสภาพว่าอีกวันต้องอดบ้าง เพื่อเรียนรู้ผลการใช้เงินเกินข้อตกลง การแสดงความชื่นชมลูกเมื่อเขาทำสิ่งที่ดีใช่ว่าจะต้องให้ของขวัญราคาแพงเสมอไป รางวัลสำหรับลูกอาจเป็นคำชมเชย, การพาไปเที่ยวสวนสนุก เป็นต้น อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจในการฝึกลูกๆในการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจ คือ การแชร์ค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่เด็กๆอยากได้คนละครึ่ง เพื่อให้เด็กๆรู้จักการอดออม แต่ก็ต้องระวัง โดยการกำหนดกติกาว่าพ่อแม่จะหารด้วยในกรณีที่เป็นของจำเป็นจริงๆ เท่านั้น และระบบหารครึ่งนี้ จะไม่มีเงินผ่อนโดยเด็ดขาด

เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม สิ่งที่ต้องรู้
เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม สิ่งที่ต้องรู้

(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top