เป้าหมายในการออม

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

                    เป้าหมายในการออม นิสัยการออมที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนั้น บัดนี้หลายคนลืมออมเงินไปแล้ว หลายคนยังคงออมอยู่แต่น้อยมาก ถึงเวลาแล้วรึยังที่จะเริ่มออมอย่างจริงจังซักที? มาตั้งเป้าหมายในการออมกันเถอะ "เพื่อความสุขสบายในอนาคต"

-ไว้ท่องเที่ยวยามเกษียณอายุ เพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมาเหนื่อยกับการทำงานมามากแล้ว เมื่อเกษียณตัวเองออกมาแล้ว การได้ท่องเที่ยวย่อมดีกว่าการนอนใช้ชีวิตอยู่กับบ้านไปวันๆ เพราะขัดสนเรื่องเงินๆทองๆอย่างแน่นอน
-ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน การรู้จักออมเงินในช่วงทำงานเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีให้แก่ตนเองยามชรา เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานโดยไม่จำเป็น
-ไว้เป็นที่พึ่งแก่ลูกหลาน นับเป็นเรื่องที่ดีหากเรามีเงินออม ที่จะสามารถช่วยเหลือลูกหลานยามเดือดร้อน ทำให้บุคคลที่เรารักบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมบุคคลอื่นให้เดือดร้อนภายหลัง "เพื่อสร้างเป้าหมายในอนาคตให้เกิดขึ้น"
-บ้านและรถยนต์ บ้านและรถยนต์นับเป็นเป้าหมายแห่งอนาคตที่แท้จริง ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจใรการออมเงินได้อย่างง่ายดาย เพราะบ้านและรถยนต์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ เป็นพื้นฐานของความมั่นคงของตนเองและครอบครัว ดังนั้นการออมเพื่อจะซื้อบ้านและรถยนต์จึงเป็นทางหนึ่งที่ทำให้การออมมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น -สร้างอนาคตให้แก่คนที่คุณรัก การสร้างอนาคตให้แก่คนที่คุณรักไม่ใช่เรื่องไกลตัว การออมเงินเพื่อสร้างอนาคตให้แก่คนที่คุณรักในแบบที่ควรจะเป็น โดยบุคคลนั้นอาจเป็น พ่อแม่ คนรัก รวมถึงบุตรหลานของเราซึ่งเราต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง เช่น อนาคตทางการศึกษา การออมแต่เนิ่นๆจะทำให้เรามีเงินมากพอที่จะรับผิดชอบภาระที่เกิดขึ้นมาได้ "เพื่อช่วยให้ชีวิตผ่านพ้นวิกฤติต่างๆไปได้ด้วยดี" -การเจ็บป่วยต่างๆ การเจ็บป่วยย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากไม่รู้จักออมเงินไว้เผื่อส่วนนี้บ้าง เป็นการใช้ชีวิตอย่างประมาทมาก การออมเงินจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างละเลยไม่ได้ เพราะนอกจากตัวเราแล้ว การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นได้ -กรณีถูกเลิกจ้างกะทันหัน กรณีตกงานอย่างไม่คาดฝัน หากเราไม่เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้ เมื่อถึงคราวต้องเจอะเจอรับรองว่าเดือดร้อนแน่นอน การมีเงินออมจะช่วยให้มีเงินใช้ขณะหางานใหม่ และช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตแย่ๆนี้ไปได้ ด้วยเป้าหมายทั้งปวงข้างต้นจะเห็นว่าการออมมีความจำเป็นมาก หากเราลองวางเป้าหมายไว้สักอย่าง เชื่อแน่ว่า จะทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการออมให้สำเร็จขึ้นได้อย่างแน่นอน

เป้าหมายในการออม
เป้าหมายในการออม

(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top