การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษีที่คำนวณได้เมื่อใด

 

ตอบ : การยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี 6 เดือนแรก เช่นรอบบัญชีบริษัทสิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกปีรอบบัญชี 6 เดือนแรกก็คือ 30 มิถุนายนของทุกปี 

ดังนั้นบริษัทฯ ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ต้องยื่นประมาณกำไรสุทธิแล้วคำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธินั้นภายในเดือนสิงหาคม

 

การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
(Visited 24 times, 1 visits today)
Scroll to Top