ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

[center][b]** wanwan032ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ **[/b][/center]

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

+++ wanwan018 +++


ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
(Visited 44 times, 1 visits today)
Scroll to Top